Đây là một trong 4 loại giấy tờ có giá ngắn hạn (dưới 1 năm) do Agribank phát hành mà quý khách hàng có thể lựa chọn đầu tư. (Áp dụng với mọi quý khách hàng là tổ chức người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Thông tin chi tiết:
Đặc tính chung:

–    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, dưới 12 tháng.
–    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ, vàng.
–    Mệnh giá tối thiểu và mệnh giá tối đa: Tuỳ thuộc vào quy định của Agribank cho từng đợt phát hành

Thanh toán gốc:

–    Quý khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch chi nhánh Agribank phát hành kỳ phiếu
–    Thanh toán đúng hạn: Quý khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc + lãi
–    Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho người mua giấy tờ có giá khi người mua giấy tờ có giá rút gốc.
–    Thanh toán trước hạn: Agribank không thanh toán trước hạn.

Lãi:

–    Phương pháp điều chỉnh lãi suất: LS cố định.
–    Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá * Lãi suất tháng * Kỳ hạn
–    Trả lãi: Lãi được trả cùng với gốc khi đến hạn thanh toán.

Phương thức đầu tư:
Quý khách hàng vui lòng mua kỳ phiếu trả sau trước toàn bộ tại quầy giao dịch của chi nhánh Agribank. (Quý khách có thể tìm địa chỉ các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank tại đây).

Có thể bạn quan tâm