Đây là dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo nội dung biến động (số tiền tăng, giảm, nguyên nhân) trên tài khoản của khách hàng vào điện thoại của khách hàng ngay khi tài khoản biến động. Dịch vụ giúp khách hàng quản lý tài khoản của mình 24/24.

(Mobile Banking)

Thông tin chi tiết

Đặc điểm:

–    Đầu số sử dụng dịch vụ:    8149
–    Tài khoản sử dụng: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Tiện ích:

–    Khách hàng được thông báo kịp thời ngay khi tài khoản biến động tăng hoặc giảm;

–    Sử dụng phần mềm SMS Banking để thay thế cho thao tác soạn nhắn tin.
Phí
Ngân hàng tự động thu phí sử dụng hàng tháng là 5000VNĐ. Số tiền thu là cố định, không phụ thuộc vào số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng của khách hàng.
Phạm vi sử dụng: Trong nước
Điều kiện sử dụng, thủ tục đăng ký: giống dịch vụ vấn tin số dư

Có thể bạn quan tâm