Đây là một trong 6 loại giấy tờ có giá dài hạn (trên 1 năm) do Agribank phát hành mà mọi quý khách hàng là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài, quý khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, quý khách hàng là người nước ngoài hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư.

Thông tin chi tiết
Hình thức
–    Chứng chỉ ghi danh: Là chứng chỉ có ghi tên người sở hữu
–    Chứng chỉ vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Chứng chỉ vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá

–    Ghi sổ: chi nhánh phát hành mở cho chủ sở hữu một tài khoản chứng chỉ và giao cho chủ sở hữu một chứng chỉ với nộng dung có tài khoản chứng chỉ.

Đặc tính sản phẩm
–    Kỳ hạn: Có kỳ hạn (tối thiểu 1 năm)
–    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ.
–    Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VNĐ, 100 USD, ngoại tệ tương đương
–    Mệnh giá tối đa: 01 tỷ VNĐ, 100.000 USD, ngoại tệ tương đương

Thanh toán gốc
Quý khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch chi nhánh Agribank phát hành giấy tờ có giá hoặc rút tại chi nhánh Agribank khác (với chứng chỉ vô danh)

–    Thanh toán đúng hạn: Quý khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc
–    Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho người mua giấy tờ có giá khi rút gốc.
–    Thanh toán trước hạn: Agribank không thanh toán trước hạn.

Lãi

–    Phương pháp điều chỉnh lãi suất: lãi suất cố định hoặc lãi suất được điều chỉnh theo từng thời kỳ.
–    Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất x Kỳ hạn
–    Trả lãi: Lãi được trả cùng với gốc khi đến hạn thanh toán.

Phương thức đầu tư
Quý khách hàng vui lòng mua chứng chỉ dài hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn khác trả lãi sau toàn bộ tại quầy giao dịch của chi nhánh Agribank. (Quý khách có thể tìm địa chỉ các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank tại đây).

Có thể bạn quan tâm