Quý khách hàng cá nhân có thể mua/bán ngoại tệ trực tiếp tại Agribank khi đã cam kết thực hiện…