Giấy tờ có giá có thể là: – Sổ tiết kiệm có kỳ hạn; – Chứng chỉ tiền gửi; –…