Agribank cung cấp sản phẩm “bảo hiểm bảo an tín dụng” cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình vay vốn của Agribank, trong trường hợp xảy ra các sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (ABIC) sẽ thay mặt người đi vay (trên cơ sở đã có ủy quyền của người được bảo hiểm) trả cho Agribank một khoản tiền nhất dịnh được quy định trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Thông tin chi tiết

Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm: ABIC nhận bảo hiểm những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam trừ những trường hợp loại trừ bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm, bao gồm các rủi ro:
–     Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
–     Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản: được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
–    Ngoài ra đối với trường hợp tham gia các điều khoản bổ sung sẽ được hưởng quyền lợi theo các điều khoản bổ sung:

Thời hạn bảo hiểm: 01 năm hoặc theo thoả thuận, có thể có các trường hợp:

–    Theo thời hạn vay vốn, hoặc thời hạn vay còn lại nếu khách hàng đã và đang vay vốn.
–    Một năm (01) và tái tục hằng năm đối với trường hợp vay dài hạn đảm bảo toàn bộ thời gian vay vốn tại Agribank quý khách hàng đều được tham gia bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm: được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của công ty BH khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm; Là số tiền vay mà khách hàng được ngân hàng đồng ý cho vay, nếu số tiền vay nhỏ hơn 100 triệu đồng;  Là 100 triệu đồng nếu khách hàng được chấp nhận vay vốn trên 100 triệu đồng.
Phí bảo hiểm:

+    Phí bảo hiểm năm/người = (Tỷ lệ phí bảo hiểm (theo độ tuổi và số tiền bảo hiểm) x Số tiền bảo hiểm)
+    Phí bảo hiểm (ngắn hạn, dài hạn) = Phí bảo hiểm năm x Tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn, dài hạn.
+    Phí bảo hiểm phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm tham gia, độ tuổi của người được bảo hiểm, thời hạn và các điều kiện bổ sung.
+    Trường hợp tham gia bảo hiểm theo thời hạn vay vốn: phí bảo hiểm được đóng một lần tại thời điểm vay, thời điểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và được xác định theo tỷ lệ phí tương ứng (phí năm, phí dài hạn, phí ngắn hạn) và số tiền bảo hiểm.
+    Trường hợp tham gia bảo hiểm 01 năm (đối với trường hợp vay dài hạn quá 01 năm) phí bảo hiểm được xác định theo tỷ lệ phí và số tiền bảo hiểm.
+    Phí bảo hiểm được tính chẵn đến hàng trăm đồng ở phép tính cuối cùng. Cụ thể, dưới 50 đồng thì làm chẵn xuống 0 đồng, từ trên 50 đồng thì làm chẵn đến 100 đồng.

–    Hiệu lực bảo hiểm: Được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và sau khi thanh toán đầy đủ phí theo quy định (đối với rủi ro ốm đau, bệnh tật Hiệu lực bảo hiểm có sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ theo thoả thuận); Các hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay khi bên mua bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ theo thoả thuận cho kỳ tiếp theo.
Người được bảo hiểm: là cá nhân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 60 tuổi (trường hợp trên 60 tuổi đến 65 tuổi phải là người đã được bảo hiểm liên tục từ 59 tuổi)  được ngân hàng chấp thuận cho vay hoặc được khách hàng vay vốn chỉ định.
Kênh phân phối

Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.

Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Có thể bạn quan tâm