Để góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới Thủ đô 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, ngành NH chủ động triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực cho các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, của NHNN. 

Trong những năm gần đây, các chính sách tín dụng phục vụ cho phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thủ đô được ngành NH tích cực triển khai, đặc biệt là những chính sách ưu tiên góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Theo UBND TP. Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật, rõ nét. Hiện Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới với 213/401 xã, đạt 53,12%, bình quân mỗi xã đạt và cơ bản đạt 16,9 tiêu chí.

 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thành phố đã ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo nên diện mạo mới của nông thôn. Tổng kinh phí đầu tư cho XDNTM trong 5 năm (2011 – 2015) đạt gần 63,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh ngân sách nhà nước, ngân sách thành phố thì nguồn vốn ngành NH đóng vai trò quan trọng trong thành công của chương trình.
Sự hỗ trợ vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là ưu tiên của ngành NH thời gian qua

Có thể nói, sự hỗ trợ vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là ưu tiên của ngành NH thời gian qua. NHNN đã có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai nhiệm vụ hỗ trợ địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM. NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện chương trình. NHNN đã trực tiếp tham gia giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Theo thống kê của NHNN, ước tính đến hết năm 2015, dư nợ cho vay các xã trên địa bàn toàn quốc đạt 610.000 tỷ đồng. Có khoảng 8,25 triệu khách hàng đang dư nợ, chủ yếu là hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, đánh bắt và chế biến hải sản, làm dịch vụ và ngành nghề ở nông thôn. Tính chung trong giai đoạn 2011 – 2015, dư nợ cho vay tăng thêm các xã trên địa bàn toàn quốc của ngành NH đạt 387.557 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng số vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Đại diện NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội cho biết, để góp phần thực hiện chương trình XDNTM Thủ đô 2016 và giai đoạn 2016 – 2020, ngành NH chủ động triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực cho các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, của NHNN. Cụ thể như chính sách tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55; chương trình cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; tham gia chương trình bình ổn giá, xây dựng nông thôn mới… Chi nhánh chỉ đạo tập trung triển khai chương trình tín dụng đặc thù đối với một số mặt hàng nông sản có thế mạnh; cho vay theo chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp…

Đồng thời NHNN chi nhánh cũng tham mưu cho UBND thành phố, Ban chỉ đạo Thành phố đánh giá về nguồn vốn tín dụng phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM tại Hà Nội. Ngành NH đã đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng, phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội triển khai tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng góp phần thực hiện chương trình. Đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chương trình này của NH phải kể đến hệ thống Agribank.

Góp phần đẩy mạnh XDNTM huyện Đông Anh thời gian qua, Agribank Đông Anh đã dành nguồn vốn lớn để cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn. Đến hết năm 2015, Đông Anh đã có 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 91,3%), huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2016. Đại diện Agribank Đông Anh cho biết, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, Agribank xác định cho vay XDNTM tiếp tục là một trong những chương trình tín dụng trọng tâm.

Chi nhánh luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương và chỉ đạo của Agribank. Đó là giữ vững và củng cố vị thế chủ lực trong vai trò cung cấp tài chính, tín dụng khu vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện. Tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn nông nghiệp nông thôn, cho vay kinh tế hộ đảm bảo mức tăng trưởng một cách hợp lý, đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chương trình XDNTM.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng cho XDNTM. Trong đó, vốn từ ngân sách thành phố, huyện, xã là 18.000 tỷ đồng; vốn lồng ghép 4.750 tỷ đồng; vốn của doanh nghiệp, HTX, các loại hình kinh tế 2.000 tỷ đồng; và vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 4.850 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, Hà Nội phấn đấu có 4 – 5 huyện đạt chuẩn và 70 – 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo  Thời báo ngân hàng

 

Có thể bạn quan tâm