Agribank vừa triển khai chương trình cho vay ngắn hạn nội tệ ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp nhằm tài trợ vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư.

Ảnh minh họa

Theo đó, Agribank dành 20.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất tối đa 5,5%/năm dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp truyền thống, tiềm năng của Agribank.

Để được ưu đãi, khoản vay của DN đáp ứng các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành; Khoản cấp tín dụng của DN ít nhất từ 30 tỷ đồng trở lên (nếu cho vay theo hạn mức tín dụng, dư nợ phải đạt 90% hạn mức trở lên) và ưu tiên đối với khách hàng truyền thống chỉ quan hệ tín dụng với Agribank và khách hàng quan hệ với nhiều TCTD về quan hệ tín dụng với một TCTD là Agribank.

Agribank lưu ý, khách hàng nằm trong diện ưu đãi không được trả nợ trước hạn đối với khoản vay cũ khi chưa có sự chấp thuận của Agribank nơi cho vay; khách hàng chuyển doanh thu của dự án, phương án vay vốn qua tài khoản thanh toán mở tại Chi nhánh tối thiểu tương ứng với tỷ lệ dư nợ Chi nhánh tài trợ; đồng thời tăng cường việc bán chéo các dịch vụ khác của Agribank như tiền gửi, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các dịch vụ khác.

Thời gian áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh từ ngày 21/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh của Agribank trên toàn quốc.

(Theo thoibaonganhang.vn)

Có thể bạn quan tâm